Zarząd OSP

PREZES OSP WERSJA 2KOMENDANT OSP WERSJA 2

V-CE PREZESz-ca

SKARBNIK

SEKRETARZGOSPODARZANDRZEJ BAG.KRZYSIEK BAG.

REGUŁA========================================================

KOMISJA REW.