woda

pl 2

Sky_News_logo_2009

03.09.2021.

WALNE NADZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP RZGÓW

W dniu 03.09.2021 na Nadzwyczajnym Zebraniu OSP Rzgów doszło do kolejnej próby wyboru władz jednostki. Podczas obrad udało się wreszcie zażegnać patową sytuację jaka towarzyszyła nam od 27 czerwca.
Nowy zarząd wybrany w składzie:
Prezes: Gajdzicki Stanislaw
Naczelnik : Łuczyński Krystian
V-ce prezes : Gabara Marcin
Z-ca naczelnika : Nebelski Krzysztof
Skarbnik : Muras Kamil
Sekretarz : Martyna Strycharska
Gospodarz : Dariusz Śniady
Członek Zarządu : Bikiewicz Karol
Członek Zarządu : Gałkiewicz Dominik
KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczacy : Górecki Adam
Sekretarz : Gałkiewicz Wojciech
Członek : Prądzyński Andrzej
Gartulujemy wyboru i życzymy wytrwałości w obowiązkach a jest ich wiele.


STRAZ