woda

logo 2

pl 2

Sky_News_logo_2009

===============================================================

naszywka-150x150

W związku z apelem Wojewody Łódzkiego, Pana Zbigniewa Rau, o uczczeniu 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wyrażonego m.in. w prośbie o oddanie hołdu powstańcom poprzez uruchomienie syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2016 r o godzinie 17.00 Syreny alarmowe wyemitowały dźwięk modulowany w czasie 1 minuty.

godz. w

Powodem do dumy jest to, że także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP w Rzgowie zaangażowała się w uczczenie 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

13921191_1159139280816153_9114829979173368241_n

===============================================================

30b2ab9a-cf40-4cba-8162-6d395344616e.main

 

22 Lipca naszą jednostkę odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionej z naszym miastem, miejscowości Czerniowce (Ukraina). Wśród delegatów był m.in. odpowiednik naszego Starosty Powiatowego oraz pułkownik Sergey Mikhailyuk – Komendant Ukraińskiej Straży Pożarnej obwodu Czerniowieckiego (odpowiednik naszego Komendanta Wojewódzkiego PSP). Goście w towarzystwie Burmistrza Rzgowa, Komendanta Powiatowego OSP, Komendanta Powiatowego PSP zapoznali się ze sprzętem specjalistycznym i pojazdami pożarniczymi. Byli pod wielkim wrażeniem możliwości i wyposażenia jednostki ochotniczej. Wyposażenie Ukraińskich jednostek zawodowych dużo odbiega od standardów w naszym kraju , a jeśli chodzi o ochotnicze straże wręcz nie istnieje.

DSC04284

DSC04282DSC04283

===============================================================

Krwinka

W niedzielę 17 lipca, po raz kolejny odbyła się honorowa akcja krwiodawstwa w Rzgowie. Osoby zainteresowane mogły oddać ten cenny lek od godz. 10 do 13 w Ambulansie Honorowego Krwiodawstwa, który zaparkowany był na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Jak zwykle druhowie z OSP Rzgów wzięli czynny udział w akcji. Zbiórki krwi w naszym mieście cieszą się dużym zainteresowaniem. Podczas akcji chętnych do oddania zgłosiło się 40 osób a 32 zakwalifikowały się do oddania. Łącznie dawcy oddali ponad 14 litrów cennego leku. Serdecznie dziękujemy naszym strażakom, mieszkańcom gminy oraz pobliskich miejscowości za oddanie krwi. Również podziękowania dla organizatorki cyklicznych akcji krwiodawstwa, Radnej Powiatu Łódź Wschód Pani Klaudii Zaborowskiej, która zapowiada kolejną akcje krwiodawstwa w Rzgowie już 18 września.
Pamiętajmy, że oddana krew może uratować zdrowie, a nawet życie wielu osób. W okresie wakacyjnym krew jest szczególnie potrzebna.

20160717_11084920160717_104809

 

 ================================================

zarzad gminny

14 maja 2016 roku w gmachu remizy OSP Gadka Stara odbył się VIII zjazd oddziału gminnego ZOSP RP w Rzgowie. Zjazd szczególny z powodu wygaśnięcia kadencji dotychczasowego składu zarządu, a wyboru nowego na kolejne 5 lat.

 Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:
PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP :
Prezes: Dariusz Krzewiński
Wiceprezes : Wojciech Gałkiewicz
Wiceprezes : Tadeusz Olban
Komendant Gminny : Stanisław Bednarczyk
Sekretarz : Dariusz Wankiewicz
Skarbnik : Józef Śmiechowicz
Członek Prezydium : Jan Spałka
Członek Prezydium : Adam Górecki
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP :
Justyna Purgat, Wojciech Pacholski, Sebastian Samborski, Marcin Pytka, Włodzimierz Pytka,
Sławomir Głaszcz, Kamil Kardas, Szymon Kluka, Krzysztof Gąsiorek, Krzysztof Kauc, Paweł Zimoń
KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP :
Przewodniczący: Mateusz Kuzik
Wiceprzewodniczący: Stanisław Samiec
Sekretarz : Adam Jaworski
Członek : Leszek Szczech
Członek : Mariusz Biniek
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU POWIATOWEGO ZOSP RP :
Stanisław Bednarczyk, Dariusz Krzewiński, Adam Górecki, Wojciech Pacholski.
DELEGACI NA ZJAZD POWIATOWY ZOSP RP :
Adam Bednarczyk, Krzysztof Kauc, Włodzimierz Pytka, Jan Spałka.
 ===============================================================

Autostrada 2016 – akcja ratunkowa na autostradzie A1 – ćwiczenia strażackie.

Na węźle autostradowym w pobliżu miejscowości Żeromin w piątek, 13 maja, zderzyły się autobus i dwa samochody. Na szczęście to tylko był scenariusz ćwiczeń o kryptonimie „Autostrada 2016″ które odbyły się na budowanym jeszcze odcinku autostrady A1 w Łódzkiem. Na autostradzie A1 ćwiczyło 60 strażaków z jednostek:  JRG KP PSP w Koluszkach JRG nr 7 KM PSP w Łodzi, JRG KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „Łódź” Centralnego Odwodu Operacyjnego Łódzkiej Brygady Odwodowej, OSP KSRG z terenu powiatu łódzkiego-wschodniego ( w tym OSP KSRG Rzgów).

5735cc7d250a2_p5735cc91c994f_p5735dfb54b7a2_p5735dfd2bbca5_p

 

 

                            tekst i foto: Dziennik Łódźki . Czytaj więcej na : http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/koluszki/a/autostrada-2016-akcja-ratunkowa-na-autostradzie-a1-cwiczenia-strazackie-zdjecia-film,9989429/
 ===============================================================

JANTAR

 7 Maja na terenie OSP Rzgów, odbyły się już kolejne dni otwarte. Druhowie z Rzgowskiej jednostki przy okazji obchodów dnia strażaka, zaprezentowali sprzęt ratowniczo-gaśniczy, specjalistyczne pojazdy jakimi posługują się na co dzień w ratowaniu mienia i ludzi. Również można było zobaczyć strażaków jak pracują podczas akcji . Były pokazy ratownictwa technicznego, udzielania pierwszej pomocy i trening na „fantomie” jak i gaszenie pożaru a dla najmłodszych konkursy z słodkimi upominkami. Dziękujemy za pomoc w realizacji pokazu ratownictwa technicznego firmie LANDCAR – Dariusz Krzewiński oraz JANTAR – Jarosław Fiałkowski. Podziękowania również dla jednostki OSP GRS ŁÓDŹ JĘDRZEJÓW za krótki pokaz z psem ratownikiem oraz OSP Wola Zaradzyńska która zaprezentowała także swój wóz bojowy. Podziękowania dla naszych młodych strażaków z drużyny MDP za pomoc w organizacji dni otwartych.

DSC_8179 DSC_8238 DSC_8280 DSC_8344DSC_8421

 ===============================================================

facebook_logo

UWAGA

Informujemy iż od 01 marca 2016r. działa nowy jedyny oficjalnym fan page  Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie.  Z przyczyn technicznych dotychczasowe profile zostaną zlikwidowane. Przepraszamy za utrudnienia. 

zapraszamy na:

https://web.facebook.com/osprzgow/?sk=timeline&app_data&__mref=message_bubble

Bez tytułu

===============================================================

ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE OSP KSRG RZGÓW

W sobotę 27 lutego 2016r. o godz. 16.00 w siedzibie OSP Rzgów przy ul Nadrzecznej nr 2 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie.
Prezes dh Gałkiewicz Wojciech przywitał przybyłych gości m.in. z-ce Burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego, V-ce Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP Marka Bartoszewskiego, z-ce Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach st. kpt. mgr inż. Marcina Rzesiewskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Świerczyńskiego, Radnych: Radosława Pełkę, Rafała Kluczyńskiego, Grażynę Gałkiewicz, sołtysów sołectw Rzgów: Bognę Kluczyńską, Romana Gałkiewicza, przedstawicieli „Spółki Leśnej”, Koła Gospodyń, Orkiestry Dętej oraz członków honorowych, wspierających i zwyczajnych.
Przewodniczącym zebrania został dh Bikiewicz Zdzisław , protokolantem dh Katarzyna Wankiewicz.
Nad zgodnością przebiegu zebrania pod względem prawnym czuwała Pani mecenas Monika MOSIEWICZ.
Tradycyjnie złożono sprawozdania m.in. z działalności jednostki i finansowe oraz przedstawiono założenia i plany do wykonania na rok 2016. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Stanisław Gajdzicki odczytał sprawozdanie z prac i kontroli komisji rewizyjnej, przekazał uwagi i złożył wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy. Po głosowaniu zarząd jednostki otrzymał absolutorium. Następnie przystąpiono do punktu 10 porządku zebrania czyli wyborów nowego zarządu i komisji rewizyjnej . Po zgłoszeniu i przegłosowaniu kandydatur, ogłoszono krótką przerwę a wybrane osoby udały się na ukonstytuowanie Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej w obecności komisji mandatowej , która sporządziła uchwałę nr 2 w sprawie wyborów i funkcji nowego zarządu. Po zakończeniu przerwy i ukonstytuowaniu zarządu , komisja mandatowa odczytała skład i funkcje Zarządu OSP RZGÓW:
Prezes : WANKIEWICZ Dariusz
I V-ce prezes / naczelnik: GÓRECKI Adam
II v-ce prezes: STRYCHARSKI Jan Zenon
Z-ca naczelnika: TOPOLSKI Daniel
Skarbnik: GABARA Marcin
Sekretarz: KUZIK Mateusz
Gospodarz: KAŁUZIŃSKI Marek
Członek zarządu: BAGIŃSKI Andrzej
Członek zarządu: BAGIŃSKI Krzysztof
KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: STEFAŃSKI Jarosław
Sekretarz: ŁUCZYŃSKI Krystian
Członek: PRĄDZYŃSKI Andrzej
Zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze jednogłośnie przyjęło nowy skład zarządu i komisji rewizyjnej.
W imieniu nowego zarządu zabrał głos nowy Prezes Dariusz Wankiewicz, który obiecał dalszą współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, z którymi dotychczas jednostka współpracowała. Wszystkie zobowiązania dotychczasowe starego zarządu będą również respektowane.
Następnie poruszono nadal niewyjaśniony temat własności terenu i budynku jednostki, oraz sprawę terenu starej strażnicy , na której obecnie znajduje się nowa część budynku Urzędu Miasta. Na pytania w tej sprawie odpowiadała pani mecenas Monika MOSIEWICZ. Niestety pojawiło się sporo niejasności w sprawie, więc postanowiono stworzyć zespół roboczy , który ma wyjaśnić i definitywnie zakończyć spór o własność terenu i budynku rzgowskiej strażnicy. Przewodniczący Rady Miasta jak również z-ca Burmistrza Rzgowa obiecali współpracę, pomoc własną i prawną w tej sprawie. Podczas wolnych wniosków przyjęto nowych członków zwyczajnych jednostki: Piotra Pierzyńskiego, Annę Krajewską oraz Małgorzatę Górecką. Po zakończeniu dyskusji i przyjęciu nowych członków, przewodniczący zebrania oficjalnie zakończył walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie . Ustępujący prezes podziękował za miłą atmosferę i sprawny przebieg zebrania i zaprosił wszystkich obecnych na kolację. Kolacja została przygotowana i podana przez Koło Gospodyń w Rzgowie.

zebranie zarząd osp1

===============================================================

Zapraszamy na stronę naszego partnera

logoGok1http://rzgowkultura.pl/

=======================================================================

STRAZ