woda

pl 2

Sky_News_logo_2009

03.09.2021.

WALNE NADZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP RZGÓW

W dniu 03.09.2021 na Nadzwyczajnym Zebraniu OSP Rzgów doszło do kolejnej próby wyboru władz jednostki. Podczas obrad udało się wreszcie zażegnać patową sytuację jaka towarzyszyła nam od 27 czerwca.
Nowy zarząd wybrany w składzie:
Prezes: Gajdzicki Stanislaw
Naczelnik : Łuczyński Krystian
V-ce prezes : Gabara Marcin
Z-ca naczelnika : Nebelski Krzysztof
Skarbnik : Muras Kamil
Sekretarz : Martyna Strycharska
Gospodarz : Dariusz Śniady
Członek Zarządu : Bikiewicz Karol
Członek Zarządu : Gałkiewicz Dominik
KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczacy : Górecki Adam
Sekretarz : Gałkiewicz Wojciech
Członek : Prądzyński Andrzej
Gartulujemy wyboru i życzymy wytrwałości w obowiązkach a jest ich wiele.

28.06.2021.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW OSP KSRG RZGÓW

27 czerwca 2021 r (niedziela) o godz. 16.30 w gmachu rzgowskiej remizy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Odchodzący prezes OSP Rzgów dh Dariusz Wankiewicz przywitał gości zaproszonych oraz wszystkich członków jednostki. Przewodniczącym zebrania został dh Gałkiewicz Wojciech, protokolantem zebrania dh Katarzyna Wankiewicz. Odczytano sprawozdania z działalności jednostki , finansowe oraz plany na bieżący rok 2021. Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla kończącego swoją kadencję Zarządu, który otrzymał 100% absolutorium. W ten sposób automatycznie zakończyła się 5 letnia kadencja poprzedniego Zarządu OSP. Po krótkiej przerwie zebranie przeszło do części wyborczej.

W skład nowego Zarządu OSP Rzgów weszli:

Wojciech GAŁKIEWICZ, Zbigniew BIKIEWICZ, Marcin JANCZYK, Daniel TOPOLSKI,                                    Tomasz STRYCHARSKI, Karol BIKIEWICZ, Martyna STRYCHARSKA, Krzysztof NEBELSKI,

Komisja Rewizyjna to:                                                                                                                                                                Adam Górecki, Dariusz Wankiewicz, Marcin Gabara.

Zebranie Walne głosowało jednogłośnie za przyjęciem nowopowałanych władz jednostki                                  Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz Przewodniczący Rady Miasta Radosław Pełka podziękowali dotychczasowemu zarządowi za trud włożony w wyposażenie jednostki , podkreślając iż rzgowska jednostka ma obecnie bardzo dobrze wyposażoną bazę techniczną, która niewymaga uzupełnień. Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Rzgowie dh Dariusz Krzewiński, wspomniał o odpowiedzialności jaka czeka nowy Zarząd.

Zebranie zakończył dh przewodniczący Wojciech GAŁKIEWICZ

======================================================

LOGO NEW2

W roku 2020 nasza jednostka brała udział w 135 akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz innych działaniach. Według internetowego portalu strażacki.pl przy współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej , OSP Rzgów uplasowała się na 16 miejscu pod względem udziału w  kacjach ratowniczo-gaśniczych z pośród 950 jednostek OSP działających w województwie łódzkim. Poniżej publikujemy liste członków OSP KSRG RZGÓW zaangażowanych w  akcjach w 2020 roku.

ranking

IMG_20201110_140813

  

STRAZ